Фінансова звітність за 2020 рік: складаємо без помилок. Вебінар

ОРГАНІЗАТОР: журнал «АгроПРО»

У програмі:

1 — Загальні питання щодо складу та подання  річної фінансової та додаткової звітності

 • Склад фінзвітності в залежності від категорії підприємства. Як визначити категорію юрособи для цілей подання фінзвітності. Коли подавати фінзвітність підприємству, зареєстрованому в 2020 році. Приклади застосування критеріїв для визначення категорії підприємства
 • Хто повинен оприлюднювати фінзвітність за 2020 рік. Строки оприлюднення річної звітності підприємства. Відповідальність за неоприлюднення (несвоєчасне оприлюднення) фінзвітності
 • Хто подає додаткову річну звітність: Звіт про управління, Звіт про платежі на користь держави. Порядок та строки подання Звіту з управління, Звіту про платежі на користь держави. Відповідальність за неоприлюднення додаткової річної звітності
 • Перспективне законодавство: оприлюднення фінзвітності всіх без винятку юросіб

2 — Баланс (форма № 1)

 • Мета та загальні правила складання звіту
 • Типові причини помилок при складанні Балансу
 • Поширені методологічні помилки при складанні Балансу
 • Виправлення помилок наступного року та минулих років в бухобліку і вплив на фінансову звітність
 • Як розрахувати вартість чистих активів
 • Наслідки значного зменшення вартості чистих активів для ТОВ і АТ
 • Способи збільшення вартості чистих активів

3 — Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма № 2):

 • Мета та загальні правила складання звіту
 • Поширені методологічні помилки при складанні Звіту про фінансові результати.
 • Бухгалтерський фінрезультат не співпадає з даними Декларації про прибуток: причини та наслідки

4 — Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3)

 • Мета та загальні правила складання звіту. Порядок складання звіту про рух грошових коштів прямим методом

5 — Звіт про власний капітал(форма № 4) Та Примітки до річної фінансової звітності (форма№ 5)

 • Мета та загальні правила складання звітів. На звернути увагу при складанні звітів.

6 — Особливості складання фінзвітності малих та мікро підприємств з урахуванням останніх змін до НП(С)БО

Вартість участі – 480 грн з ПДВ
ДЛЯ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ ЖУРНАЛУ «АГРОПРО» НА 2021 РІК УЧАСТЬ БЕЗКОШТОВНА

Реєстрація: