19

Законодавчі зміни, що суттєво змінюють діяльність аграріїв

   1. Дострокове розірвання договорів оренди

     У статті 291 Господарського кодексу України перераховано можливості припинення договору оренди, а саме:

     1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

     2. Договір оренди припиняється у разі:

     — закінчення строку, на який його було укладено;

     — викупу (приватизації) об’єкта оренди;

     — ліквідації суб’єкта господарювання — орендаря;

     — загибелі (знищення) об’єкта оренди.

     3. Договір оренди може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний з підстав, передбачених Цивільним кодексом України для розірвання договору найму, в порядку, встановленому статтею 188 цього Кодексу.

 

 2. Визнання спадщини відумерлою

     Поновлення договорів оренди земельних ділянок, власники яких померли, а спадкоємців немає – узаконення використання таких земель є визнання спадщини відумерлою.

     19.10.2016 року набрав чинності Закон України № 1533 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли», але норми закону розповсюджуються лише на ті договори, термін дії яких закінчився після 19.10.2016 року. Договори ж, термін дії яких закінчився до цієї дати (якщо помер орендодавець та відсутні спадкоємці), можуть бути переукладені лише після визнання спадщини відумерлою.

     Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно – у власність територіальної громади за місцезнаходженням такого майна.

 

 3. Особливості державної реєстрації права оренди земельної ділянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування

     Згідно статті 301  Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» :

     1. Рішення органу місцевого самоврядування про передачу в оренду земельної ділянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування, може прийматися і у разі відсутності державної реєстрації права власності територіальної громади на таку земельну ділянку в Державному реєстрі прав.

     2. Державна реєстрація права оренди земельної ділянки, що входить до складу спадщини та передана в управління, проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав без державної реєстрації права власності за особою, яка управляє спадщиною, крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.

     3. Під час державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку за спадкоємцем або територіальною громадою записи про обтяження переносяться до відповідної частини відкритого розділу Державного реєстру прав.

 

   4. Сплата Єдиного внеску фермерськими господарствами.

     Відповідно до пункту 1 частини першої статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI Платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є члени фермерського господарства, особистого селянського господарства.

 

 5. Земельний податок, розміри ставок:

     Розміри ставок земельного податку встановлюють органами місцевого самоврядування. При цьому на 2017 рік встановлено такі ставки земельного податку (стаття 274, 277 Податкового кодексу України)

—  для земель, нормативна грошова оцінка (далі — НГО) яких проведена – не більше 3% від НГО

—  для земель загального користування — не більше 1% від НГО

—  для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більше 1% від НГО

—  для земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної власності) — не більше 12% від НГО

—  для земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, НГО яких не проведено – не більше 5% від НГО одиниці площі ріллі по області

—  для сільськогосподарських угідь, НГО яких не проведено – не менше 0,3% та не більше 5% від НГО одиниці площі ріллі по області.

 

6. Орендна плата за землі державної та комунальної власності

     Згідно з п. 288.1 Податкового кодексу України підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої ділянки. З 01.01.2017 року мінімальний розмір орендної плати за земельні ділянки державної чи комунальної власності суттєво зменшений та встановлений у розмірі земельного податку.

     Тож виникає питання, який розмір орендної плати сплачувати з 01.01.2017 року? Відповідно до ст. 21 Закону України «Про оренду земель» — орендна плата сплачується у розмірі, встановленому договором оренди відповідної земельної ділянки.  Разом з тим, зміна розміру орендної плати згідно Податкового кодексу України є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленому у договорі.

 

     7. Зміни у трудовому законодавстві

     Законом України від 21.12.2016 року № 1801 «Про Державний бюджет України на 2017 рік»встановлено мінімальну заробітну плату у сумі – 3200 грн. (без змін протягом року).

     З 01.01.2017 року зазнало змін законодавство що регулює трудові відносини. Збільшено в рази розмір штрафів за порушення норм законодавства про працю, додано перелік підстав для притягнення до відповідальності, збільшено кількість контролюючих органів. Важливо!

     З 01.01.2017 року мінімальна заробітна плата не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат.

     Норми праці – норми виробітку часу, обслуговування, чисельності – встановлюються для працівників відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці. (Ст.85 Кодексу законів про працю).

     Якщо працівник у повному обсязі виконав місячну (годинну) норму праці, то роботодавець не має права заплатити заробітну плату нижче МЗП. А якщо не виконав (тобто не відпрацював місячну норму), то МЗП виплачується пропорційно до виконаної норми праці. За таким правилом здійснюється нарахування заробітної плати працівнику, з яким укладено трудовий договір про роботу на умовах неповного робочого часу.

     Нова редакція ст.6 Закону «Про оплату праці» уточнила поняття тарифної системи оплати праці та ввела поняття інші системи оплати праці.  Така інша система має розроблятися на оцінці складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників та встановлюватися колективним договором, а якщо він не укладається, то актом роботодавця, наприклад, Положенням про оплату праці. Такий документ має бути погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). А в разі його відсутності – з вільно обраними та уповноваженими представниками працівників.

     Таким чином, фермерським господарствам (які не застосовують тарифну систему оплати праці) потрібно терміново розробити та затвердити власне Положення про оплату праці для найманих працівників.

     Крім того, п.5 Прикінцевих положень Закону України від 06.12.2016 року № 1774 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» встановлено, що мінімальна заробітна плата також не застосовується як розрахункова величина у колективних договорах та угодах усіх рівнів. Тому, сторони, які уклали такі договори та угоди, повинні протягом трьох місяців привести їх у відповідність до норм цього закону.

     Звертаємо увагу, що згідно наказу Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012  № 390, затверджено Порядок проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів, у якому є перелік питань, що підлягають перевірці на додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 

8. Укладання договорів на сезонний період, цивільно-правові договори повинні відповідати стандартним формам та нормам чинного законодавства.

 

 9. Оподаткування доходу, отриманого фізичною особою-спадкоємцем від продажу майнового сертифікату юридичній особі

     До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними статтею 121 Земельного кодексу України залежно від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації (пп. 165.1.40 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Податкового кодексу України).

     Крім того, умовою не оподаткування доходу, отриманого фізичною особою від продажу майнового сертифікату, є отримання майнового паю у власність в процесі приватизації та продаж сертифікату здійснює безпосередньо власник паю.

     Якщо майновий сертифікат успадковується та продається спадкоємцем, то дохід, одержаний від такого продажу, буде оподатковуватись на загальних підставах.

     Крім того, відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 кодексу.

     Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування податку до бюджету (пп. 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 кодексу).

     Враховуючи вищевикладене, дохід, отриманий фізичною особою – спадкоємцем від продажу майнового сертифікату юридичні особі, включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та підлягає оподаткування податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.

     До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються (п.165.1.48. Податкового кодексу):

     —  кооперативні виплати члену виробничого сільськогосподарського кооперативу, а також кошти, що повертаються члену сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу внаслідок надлишково сплаченої ним вартості послуг, наданих кооперативом;

     — розмір (сума, вартість) паю, що повертається члену сільськогосподарського виробничого кооперативу у разі припинення ним членства в кооперативі. Перевищення розміру (суми, вартості) паю понад розмір (суми, вартості) пайових внесків підлягає оподаткуванню в порядку, встановленому пунктом 170.2 статті 170 цього розділу (Підпункт 165.1.48 пункту 165.1 статті 165 в редакції Закону № 5412-VI від 02.10.2012)

 

     10. ЄП 4 групи

     Ставку єдиного податку з 1 січня 2017 року підвищили на 17%, зокрема і на ріллю – від 0,81% до 0,97% від нормативно грошової оцінки землі.

     Єдиний податок 4-ї групи збиратиметься і з тих земельних ділянок, які орендуються і на яких ведеться господарська діяльність, але не зареєстровано договору оренди. Сільгосппідприємства самостійно приймають рішення щодо відображення «незареєстрованих земель» у звітності з ЄП 4 групи.

Введіть еmail і ми надсилатимемо Вам ексклюзив від «АгроPRO»

Погода
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер: