16

Як правильно кодифікувати товари та послуги в податкових накладних?

З 1 січня 2017 року усі платники ПДВ зобов’язані у податкових накладних зазначати код товару та послуги. Як правильно агропідприємству кодифікувати послуги? Як визначити код товару згідно УКТЗЕД?

Основні економічні класифікації, які описують діяльність та її результат – товари або послуги, пов’язані між собою як на міжнародному, європейському, так і відповідно національному рівнях.

Нотатка

… У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов’язкові реквізити:

а) порядковий номер податкової накладної;

і) код товару згідно з УКТЗЕД, для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків,  крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з  УКТЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг не повністю, але не менш ніж чотири перших цифри відповідного коду;

пункт 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України

Державний класифікатор продукції та послуг (ДК 016:2010), затверджено наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457 (далі ДКПП).

Послуги – це результат економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (далі КВЕД), відносно якого не можна встановити право власності. Послуги не підлягають продажу окремо від процесу їх виробництва. Момент завершення виробництва послуги збігається з моментом надання її споживачеві.

Кожен вид послуг у ДКПП відповідає лише одному виду економічної діяльності за КВЕД (тобто код послуги за ДКПП на рівні чотирьох знаків та вид діяльності щодо надання такої послуги будуть мати один код).

За ДКПП найбільш поширені послуги, що надаються агропідприємствами,  класифікують у таких позиціях:

 • послуги допоміжні щодо вирощування сільськогосподарських культур мають код 01.61;
 • послуги допоміжні у тваринництві 62;
 • послуги, пов’язані з зібраним урожаєм 63;
 • послуги щодо обробляння насіння для сівби 64;
 • послуги полювання й ловлі пастками та пов’язані з цим послуги 70;
 • послуги лісорозсадників 10;
 • послуги, пов’язані з лісівництвом 40;
 • послуги допоміжні у рибальстві 00.

Крім сільськогосподарських, багато агропідприємств надають і інші послуги:

 • послуги щодо зберігання зерна мають код – 52.10 ;
 • послуги щодо оренди нерухомості – 68.20;
 • послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів – 77.11;
 • послуги щодо оренди та лізингу вантажних автомобілів – 12;
 • послуги щодо оренди та лізингу сільськогосподарських машин і устаткування – 77.31.

Щодо кодифікації товарів зазначу наступне.

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі УКТЗЕД) запроваджена в Україні як товарна номенклатура Митного тарифу України (додаток до Закону України «Про Митний тариф України») й використовується для здійснення митного оформлення товарів та предметів, що переміщуються через митний кордон України. Вона має ієрархічну структуру і надає детальні визначення і характеристики для понад 5000 товарів. Однак товари, які ніколи або майже ніколи не імпортуються (експортуються),  в УКТЗЕД окремо не відображаються.

Так, у галузі сільського господарства до таких товарних позицій віднесено, наприклад, молоко великої рогатої худоби молочних порід сире (код за ДКПП 01.41.20), молоко овець сире (01.45.21), молоко кіз сире (01.45.22), яйця іншої птиці в шкаралупі свіжі (01.47.22) та інші. Ці товари в УКТЗЕД не кодифіковані, тому Мінфін чи ДФС України повинні надати роз’яснення відносно того, які коди мають проставляти платники податків при їх постачанні.

Визначення термінів і опис товарів наведено в Поясненнях до УКТЗЕД, затверджених наказом ДФС України від 09.06.2015 р. № 401, що використовуються як допоміжний робочий матеріал при класифікації товарів за УКТЗЕД. Ці Пояснення побудовано на підставі Пояснень до Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС) 2012 року й розроблено на виконання постанови КМУ від 21.05.2012 р. № 428 для забезпечення єдиного тлумачення та застосування УКТЗЕД.

Пошук коду товару в УКТЗЕД потрібно починати з виду діяльності, в результаті якої вироблено цей товар. Кожній групі різних видів економічної діяльності за КВЕД на рівні чотирьох знаків кодового позначення за ДКПП відповідають один чи кілька товарів, які є результатом такої економічної діяльності. В свою чергу ДКПП містить блок перехідних ключів, що відображають відповідність класифікації продукції ДКПП класифікації товарів в УКТЗЕД.

Таким чином, якщо у агропідприємства є сумніви щодо коду товару згідно з УКТЗЕД, йому доцільно знайти код цього товару в ДКПП (як зазначалося вище, код ДКПП відповідає коду в КВЕД). Оскільки ДКПП містить посилання на УКТЗЕД (перехідні ключі), то агропідприємство без великих зусиль зможе правильно кодифікувати такий товар.

Алла Варнідіс,
експерт з питань класифікацій
Читайте на сторінках журналу «АгроPRO» №1,2017

 

 

 

 

Введіть еmail і ми надсилатимемо Вам ексклюзив від «АгроPRO»

Погода
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер: