23

ВСТАНОВЛЮЄМО ЛІМІТ КАСИ ПРАВИЛЬНО

Ліміт залишку готівки в касі (ліміт каси) – граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час (п. 1.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004 р. N 637 , далі – Положення N 637). Для сільськогосподарського підприємства існує кілька варіантів встановлення ліміту каси.

ВАРІАНТ 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК (ЗА СЕРЕДНЬОДЕННИМ НАДХОДЖЕННЯМ АБО СЕРЕДНЬОДЕННИМ ВИБУТТЯМ ГОТІВКИ)

В загальному порядку ліміт каси встановлюється на вибір підприємства або за середньоденним надходженням, або за середньоденним вибуттям готівки із каси за будь-які три місяці поспіль з останніх дванадцяти (п. 5.3 Положення N 637). Зазвичай підприємства для розрахунку вибирають три місяці з найбільшими сумами надходжень готівки до каси (або готівкових виплат з каси на різні потреби).

Для підприємства та його відокремленого підрозділу складаються окремі розрахунки ліміту каси, які затверджуються внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства (п. 5.2 Положення N 637). Форму Розрахунку ліміту каси (далі – Розрахунок) наведено в додатку 8 до Положення N 637.

Якщо підприємство вирішило обчислювати ліміт каси за середньоденним надходженням готівки, то в гр. 1 Розрахунку (див. приклад заповнення в кінці консультації) зазначається вся сума готівкових надходжень в касу (крім коштів, отриманих з банків) за 3 обрані місяці поспіль, а саме (п.1.2 Положення N 637):

– фактично одержані готівкові кошти від реалізації самостійно виробленої сільгосппродукції та покупних товарів;

– позареалізаційні надходження (погашення та надходження коштів за позиками, відшкодування матеріальних збитків, внески до статутного капіталу,повернення невикористаних підзвітних сум тощо).

В гр. 2 Розрахунку зазначається середньоденна сума надходжень до каси (значення ряд. 1 Розрахунку ділиться на кількість робочих днів в обраному періоді). Рядки 3 та 4 в цьому випадку не заповнюються (ставиться прочерк).

Якщо ж підприємство вирішило обчислювати ліміт каси за середньоденним вибуттям готівки з каси, то йому слід заповнити рядки 3 та 4 , а в рядках 1 та 2 поставити прочерки.

На сьогодні нормами Положення No 637 (та інших законодавчих актів) не встановлений обов’язок для підприємств систематично переглядати ліміт каси. Однак відповідно до п. 5.11 цього Положення він може переглядатися у зв’язку із змінами законодавства або за наявності відповідних факторів об’єктивного характеру (зміни в надходженнях/видатках готівки, внутрішнього трудового розпорядку/графіків змінності тощо).

ВАРІАНТ 2. В П’ЯТИКРАТНОМУ РОЗМІРІ СЕРЕДНЬОДЕННИХ НАДХОДЖЕНЬ ГОТІВКИ

Якщо підприємство розташоване в населеному пункті, де немає банків, можна встановлювати ліміт у розмірах, що залежать від установлених строків здавання готівкової виручки та її суми, але не більше п’ятикратного розміру середньоденних надходжень готівки (за будь-які три місяці поспіль з останніх дванадцяти) (п. 5.4 Положення N 637).

Отже, якщо за місцезнаходженням сільгосппідприємства відсутні банківські установи, розрахований ліміт (за варіантом 1) може бути п’ятикратно збільшений. Встановлення такого ліміту також необхідно зафіксувати у відповідному наказі з посиланням на пп. 5.4 та 5.5 Положення N 637.

Якщо ж у подальшому в населеному пункті, де знаходиться підприємство, відкриється відділення банківської установи, то ліміт каси необхідно буде відразу переглянути в сторону зменшення, розрахувавши його за загальним порядком (або одним з наведених нижче варіантів).

ВАРІАНТ 3. НА РІВНІ 170 ГРН.

Якщо на підприємстві середньоденний показник касових оборотів дорівнює нулю або не перевищує 10 НМДГ (170 грн), то в такому випадку ліміт каси встановлюється відповідним наказом на рівні 170 грн (п. 5.4 Положення N 637).

ВАРІАНТ 4. СПЕЦІАЛЬНИЙ ЛІМІТ КАСИ ДЛЯ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ

Підприємства, які виробляють та перероблюють сільськогосподарську продукцію груп 1-24 УКТЗЕД, можуть установлювати (переглядати) ліміт каси на період заготівлі та перероблення такої продукції. На цей період ліміт каси може бути розрахований виходячи з фактичних показників касових оборотів (надходжень або видачі готівки) за будь-які три місяці сезону виробництва (перероблення) сільгосппродукції (п. 5.5 Положення N 637).

Період заготівлі й перероблення сільгосппродукції жодним нормативним документом не визначено. Тому кожне сільгосппідприємство може його визначити самостійно в наказі (розпорядженні) по підприємству на підставі виробничих планів сільськогосподарських робіт, технологічних карт тощоь(наприклад, з липня по грудень). При цьому з такого періоду можна вибрати будь-які три місяці, протягом яких у попередньому році були найбільші надходження готівкової виручки (наприклад, липень, вересень та листопад). Приклад розрахунку ліміту каси за цим способом наведено в кінці консультації.

Слід звернути увагу, що спеціальний ліміт може бути набагато більшим «звичайного» ліміту. Тому після закінчення сезону сільгосппідприємству необхідно зробити новий розрахунок ліміту каси за загальними правилами.

НАСЛІДКИ НЕВСТАНОВЛЕННЯ АБО ПОРУШЕННЯ ЛІМІТУ КАСИ

Якщо ліміт каси на підприємстві з якихось причин не встановлено, він вважається нульовим. Це означає, що вся готівка в касі на кінець робочого дня буде вважатися понадлімітною. Наявність на кінець дня в касі «понадлімітних» коштів карається штрафом у двократному розмірі виявлених понадлімітних сум за кожен день порушення (cт. 1 Указу Президента N 436 від 12.06.95р.)

Штрафні санкції, передбачені цим Указом, застосовуються органами ДФС.

Якщо немає змоги понадлімітні кошти здати в банк, то в такій ситуації «виручають», наприклад, видача коштів під звіт або у вигляді безвідсоткової поворотної фінансової допомоги тощо.

При встановленні ліміту касу підприємствам також необхідно звернути увагу на наступне. У відповідності до п. 2 розділу V Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період N 46 від 12.02.2004 р., в особливий період (який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію або введення воєнного стану в Україні), за ініціативою обслуговуючого банку, розрахунок ліміту каси узгоджується підприємством з обслуговуючим банком. Яким чином банки мають проявляти таку ініціативу наразі не відомо, але вважаємо, що це має бути принаймні письмове звернення.

Про те, що в Україні з 17.03.2014 р. діє особливий період, зазначено в Листі Міноборони від 01.10.2015 р. N 322/2/8417. Однак суд (Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 06.10.2016 р. по справі N П/811/231/16) визнав, що особливий період діяв лише в періоди мобілізації, а саме: з 18.03.2014 р. по 02.05.2014 р., з 07.05.2014 р. по 21.06.2014 р., з 24.07.2014 р. по 07.09.2014 р., з 20.01.2015 р. по 22.08.2015 р. Тобто з позиції суду в даний час особливого періоду в Україні немає, а отже немає і підстав для погодження ліміту каси з банком.

ПРИКЛАД ВСТАНОВЛЕННЯ «СПЕЦІАЛЬНОГО» ЛІМІТУ

Керівництво сільгосппідприємства прийняло рішення, що період заготівлі (виробництва) сільгосппродукції в нього триває з липня по грудень. Найбільші готівкові надходження від реалізації сільгосппродукції відбулися у серпні, вересні та листопаді 2016 року, тому ліміт каси у 2017 році вирішено встановлювати на підставі середньоденних надходжень до каси за ці місяці. Загальна сума надходжень готівки до каси за вказані три місяці склала 190 000 грн, кількість робочих днів – 64. Таким чином, середньоденні надходження та, відповідно, ліміт залишку готівки у касі складає 2968,75 грн.

Слід звернути увагу, що розрахований ліміт діятиме у періоді з 01.07.2017 р. до 31.12.2017 р. Отже на період з 01.01.2017 р. до 30.06.2017 р. на підприємстві має бути встановлений звичайний ліміт каси.

Додаток 8

до положення про ведення касових операцій

у національній валюті України

Розрахунок № 1

встановлення ліміту залишку готівки в касі

ТОВ «Високогірне»

м.Кам’янка-Дніпровська, вул. Ясна,7

1.Касові обороти

№ з/п Найменування показників Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси
1 Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків) 190 000,00
2 Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці) 2968,75
3 Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)  

4 Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

 

Найменування показника Установлено підприємством
1.Ліміт залишку готівки в касі                      2968,75

 

Найменування показника Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків
2. Строки здавання готівкової виручки (готівки) Щоденно, договір N 177 від 05.01.2017 р.

 

Директор_______________Журавльов А.М. Головний бухгалтер___________Рощіна О.О.
01.06.2017 р.  

М.П.

 

ТОВ «Високогірне»

м.Кам’янка-Дніпровська

 

                                                                          НАКАЗ

№ ____                                                                                                          01.06.2017р.                        

Про встановлення ліміту каси
на  період  заготівлі  та  перероблення
сільськогосподарської продукції

 

Наказую:

1. На час збирання врожаю сільськогосподарських культур та здійснення заготівлі (переробки) сільгосппродукції   встановити ліміт залишку готівкових коштів в касі у відповідності з п.5.5 Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ від 15.12.04г. № 637, в розмірі 2968,75  грн.

При розрахунку використані дані надходження готівкових коштів за липень, вересень та листопад 2016 р.

2. Ліміт каси буде діяти з 01.07.2017 р по 31.12.2017 р.

 

Директор_______________Журавльов А.М.

 

З наказом ознайомлена:

Головний бухгалтер___________Рощіна О.О.

 

 

Оксана Бочар,
консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування,
директор ТОВ «КУЛЬТУРА ФІНАНСІВ»

Стаття надрукована у журналі «АгроPRO» 2017, № 4

Введіть еmail і ми надсилатимемо Вам ексклюзив від «АгроPRO»

Погода
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер: