41

УЧАСНИК ТОВ НЕ ВНІС СВОЮ ЧАСТКУ ЯКІ НАСЛІДКИ

Продовжуємо вивчати новели Закону України від 06.02.2018 р. № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон № 2275). Раніше ми вже публікували:

   перший погляд на Закон № 2275 («АгроPRO», 2018, № 13);

   зразок статуту ТОВ («АгроPRO», 2018, № 21);

   спадкування частки в статутному капіталі ТОВ («АгроPRO», 2019, № 6);

   процедура та наслідки зменшення статутного капіталу ТОВ («АгроPRO», 2019, № 9).

Далі розглянемо, що мають зробити учасники ТОВ в ситуації, коли один із учасників не вніс свою частку до складеного капіталу.

 

Учасник ТОВ не вніс свою частку

які наслідки

 

Роман Кобець,

адвокат «INPRAXI «LAW FIRM»

У випадку невнесення частки одним з учасників статутний капітал може зменшуватися лише при його первинному формуванні. Тож потрібно розібратись, що таке первинне формування статутного капіталу і як воно відбувається.

При державній реєстрації нового ТОВ в заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1, затверджена наказом Мінюсту від 18.11.2016р. № 3268/5) обов’язково має бути зазначено, зокрема:

    розмір статутного капіталу (в грн);

    розмір частки статутного капіталу кожного з учасників (в грн).

Тобто, на момент створення (реєстрації) нового ТОВ розмір статутного капіталу та частки в статутному капіталі кожного з учасників є лише номінально зареєстровані, однак фактично ще не внесені.

Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Ч. 1 ст. 14 Закону № 2275

 

 

 

Отже, кожен учасник зобов’язаний повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації ТОВ.При цьому, в самому статуті товариства може бути передбачений інший строк внесення первинних вкладів, якщо за це положення одностайно проголосували всі учасники. Жодних обмежень щодо граничного строку внесення вкладу закон не містить. Тому цілком ймовірною є ситуація, коли учасники номінально закріплять статутний капітал в розмірі 5 млн. грн. і встановлять строк на його формування у 50 років.

Лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів, які були зареєстровані, первинний статутний капітал товариства є сформованим.

У випадку, якщо учасник вчасно не вніс або не повністю вніс свій первинний вклад, виконавчий орган (зазвичай директор) повинен надіслати такому учаснику письмове попередження про прострочення.

Таке повідомлення про прострочення має містити (ст. 15 Закону № 2275):

    інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину (розмір);

    додатковий строк, наданий для погашення заборгованості.

Додатковий строк встановлюється статутом товариства або директором (якщо статут не містить такого строку), однак він не може перевищувати 30 днів.

Виключно у випадку, якщо протягом наданого додаткового строку учасник не вніс вклад для погашення заборгованості, директор повинен скликати загальні збори учасників.

Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

  • про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
  • про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
  • про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
  • про ліквідацію товариства.

Ч. 2 ст. 15 Закону № 2275

Оскільки директор не має повноважень обирати, яке саме рішення повинно бути розглянуто на загальних зборах, вважаю за доцільне до порядку денного зборів запропонувати розгляд одразу чотирьох питаннь, що передбачені ч. 2 ст. 15 Закону № 2275.

Адже рішення щодо наявності прострочення внесення учасником вкладу або його частини є компетенцією виключно загальних зборів.

Примітно, що голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування (незалежно від того, чи він повністю не вніс свій вклад, чи лише частково).

Зменшення статутного капіталу ТОВ можливе у випадку, коли учасник лише частково не вніс свій вклад.

У такому разі статутний капітал зменшується на розмір невнесеною частки, номінальна та процентна частка учасника зменшується, однак він не виключається, а залишається серед учасників товариства.

Тобто, розмір статутного капіталу та розмір часток учасників просто приводиться до розміру фактично внесених.

Зменшення статутного капіталу зазвичай оформлюється рішенням загальних зборів, в якому зазначається:

1)  сума зменшення статутного капіталу ТОВ (розмір невнесеної частки);

2)  затверджений зменшений розмір статутного капіталу ТОВ;

3)  новий розмір часток учасників ТОВ та їх номінальної вартості, виходячи з розміру зменшеного статутного капіталу ТОВ;

4)  затвердження статуту у новій редакції (виключно у випадку, якщо у статуті ТОВ визначений розмір статутного капіталу. На сьогодні це не обов’язково).

Справжність підписів учасників на такому рішенні загальних зборів обов’язково посвідчується нотаріально (абз. 2 ч. 5 ст. 17 Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»).

Наприклад, ТОВ зареєструвало статутний капітал в розмірі 50 тис. грн. з таким розподілом між учасниками: Учасник-1 (25 тис. грн, 50%), Учасник-2 (20 тис. грн, 40%), Учасник-3 (5 тис. грн, 10%).

Учасник-2 вніс лише 10 тис. грн.

Рішення загальних зборів про зменшення статутного капіталу в такому випадку виглядатиме таким чином:

ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

1) зменшити статутний капітал ТОВ на 10 тис. грн;

2) затвердити зменшений розмір статутного капіталу ТОВ у розмірі 40 тис. грн;

3) новий розмір часток учасників ТОВ складає:

Учасник-1 (25 тис. грн, 62,5%),

Учасник-2 (10 тис. грн, 25%),

Учасник-3 (5 тис. грн, 12,5%).

При цьому при голосуванні враховуватимуться голоси лише Учасника-1 та Учасника-3.

Це правило не діє при доформуванні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів. Оскільки згідно з Законом збільшення розміру статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів реєструється лише після фактичного внесення коштів, а не навпаки, як при первинному формуванні статутного капіталу.

 

Введіть еmail і ми надсилатимемо Вам ексклюзив від «АгроPRO»

Більше статтей:


Погода
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер: