233

Податкова міліція перевіряє аграріїв. А чи все в межах закону?

Майже кожен аграрій, який веде господарську діяльність на території України, хоч раз у житті стикався з податковою міліцією. Поряд з цим останні майже три роки точаться дискусії стосовно законності її функціонування. Одні вважають, що вона поза законом, інші – що її діяльність відповідає закону. Незважаючи на дискусії, податкова міліція «живіша за всіх живих».

На сьогодні, допоки діє мораторій на проведення планових перевірок та обмеження позапланових, саме на проведення фактичних перевірок буде націлена діяльність органів ДПС (зокрема, перевірка ліцензій на зберігання пального). Адже наповнювати бюджет в інший спосіб, ніж проводити контрольно-ревізійні заходи, наші фіскальні органи не вміють.

І все б нічого, але до сільгосппідприємств та фермерських господарств для проведення фактичних перевірок почала навідуватись податкова міліція. Метою такого візиту є контроль за обігом пального, його зберіганням, виконанням ліцензійних умов, під час якого податкові міліціонери намагаються перевірити залишки пального. Виникають логічні запитання:

Який процесуальний статус податкової міліції?

Чи має вона право брати участь у податкових перевірках?

Що робити, якщо прийшла податкова міліція з метою проведення перевірки?

Відповімо на ці запитання.

➊ Який процесуальний статус податкової міліції?

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних контролюючих органів, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції (п. 348.1 ст. 348 Податкового кодексу України, далі – ПКУ).

При цьому контролюючими органами є (ст. 41 ПКУ):

  податкові органи – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи;

  митні органи – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, його територіальні органи.

Отже, законодавчо визначено, що податкова міліція є структурним підрозділом податкового органу.

З 15 січня 2019 року центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, є Державна податкова служба України (далі – ДПСУ) (постанова КМУ від 18.12.2018 р. № 1200, далі – Постанова № 1200).

Ось тільки сама податкова міліція відповідно до абз. 8 п. 2 Постанови № 1200 залишилась у складі Державної фіскальної служби, яка з вересня 2019 року (після внесення змін до Постанови № 1200) не є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Підрозділи податкової міліції у складі Державної фіскальної служби продовжують здійснювати повноваження та виконувати функції з реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, здійснюючи оперативно-розшукову, кримінальну процесуальну та охоронну функції до завершення здійснення заходів з утворення центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (Абз. 8 п. 2 Постанови № 1200)

Тож маємо ситуацію, коли саме існування податкової міліції не в складі ДПСУ є прямим порушенням норм ПКУ.

На сьогодні фактично, за наявними повноваженнями, податкова міліція є слідчим органом , що має здійснювати контроль за додержанням податкового законодавства та досудове розслідування злочинів, передбачених ст.ст. 204, 2051 , 212, 2121 , 216, 2181 , 219 Кримінального кодексу України (далі – ККУ). Її повноваження мають реалізовуватись шляхом проведення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування в межах відкритих кримінальних проваджень.

Але незважаючи на це, зараз суди чомусь визнають податкову міліцію органом досудового розслідування , надають дозволи на обшук, арештовують кошти платників податків тощо, а отже, вона продовжує здійснювати досудове розслідування і визнається законним правоохоронним органом.

➋ Чи має вона право брати участь у податкових перевірках?

Формально, виходячи зі змісту п. 351.1 ст. 351 ПКУ, у податкової міліції є право проводити перевірки.

Проте згідно з п. 78.3 ст. 78 ПКУ це право виникає, коли перевірка пов’язана з веденням оперативно-розшукових справ або здійсненням кримінального провадження.

Працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться контролюючими органами, якщо такі перевірки не пов’язані з веденням оперативно-розшукових справ або здійсненням кримінального провадження стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні (П. 78.3 ст. 78 ПКУ)

І тут може здатися, що зазначена пряма заборона стосується лише проведення документальних перевірок. Тоді як ст. 80 ПКУ, яка регламентує порядок проведення фактичних перевірок, жодної заборони щодо працівників податкової міліції не містить.

Вважаємо, що обмеження, встановлені ст. 78 для податкової міліції, поширюються і на фактичні перевірки. Такий висновок можна зробити виходячи з понятійного апарату, який застосовується у ст. 80 ПКУ.

Зокрема, передбачено, що «…фактична перевірка проводиться на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, оформленого наказом, двома і більше посадовими особами контролюючого органу у присутності посадових осіб суб’єкта господарювання…» .

Як зазначалось вище, контролюючим органом є саме ДПСУ, а не Державна фіскальна служба Україна, в складі якої і залишилась податкова міліція.

Нагадаємо, що згідно з п. 41.6 ст. 41 ПКУ інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, у тому числі на запит правоохоронних органів.

Не слід забувати, що перевірка за своєю суттю є заходом державного нагляду (контролю). А за проведення таких заходів щодо дотримання податкового законодавства, а також контролю за виробництвом, обігом та реалізацією підакцизних товарів, за їх цільовим використанням відповідає саме ДПСУ.

Виходячи з вищевикладеного, доходимо висновку, що податкова міліція позбавлена права брати участь у контрольно-ревізійних заходах, в тому числі у проведенні фактичних перевірок підакцизних товарів.  Таким правом вона наділена лише у тому випадку, якщо така перевірка прямо пов’язана з досудовим розслідуванням і виключно в межах такого досудового розслідування.

➌ Що робити, якщо прийшла податкова міліція з метою проведення перевірки?

Перш за все – не панікувати.

Аби впевнитись, що перевірку намагаються здійснити працівники саме податкової міліції, а не інспектори ДПСУ, слід вчинити так. Перевірити їх посвідчення та в журналі обліку перевірок зафіксувати їх дані з обов’язковим зазначенням органу, службовими особами якого вони є. Нагадаю, форма журналу обліку перевірок затверджена наказом Держпідприємництва від 10.08.1998 р. №18.

Перевірити копію наказу про проведення податкової перевірки та оригінали направлень на проведення податкової перевірки (п. 81.1 ст. 81 ПКУ). Необхідно переконатися, що наказ є і він відповідає вимогам законодавства. Нагадаємо, в наказі на перевірку повинні бути вказані дата видачі, назва органу ДПС, назва і реквізити суб’єкта перевірки, мета, вид і підстави перевірки, дата початку та термін перевірки, період діяльності, який буде перевірятися. Наказ повинен бути підписаний керівником органу ДПС (заступником або уповноваженою особою) і скріплений гербовою печаткою.

У направленні на перевірку необхідно перевірити наявність дати видачі, назву органу ДПС, який видав його, реквізитів наказу, реквізитів підприємства, яке перевіряється (суб’єкта, об’єкта перевірки), цілі, види та підстави перевірки, дати початку і терміну перевірки, посади, прізвища, ініціали інспектора. Направлення, як і наказ, має бути підписане керівником органу ДПС (заступником або уповноваженою особою) і скріплене печаткою (п. 81.1 ст. 81 ПКУ).

Після отримання документів потрібно звірити дані з посвідчень з даними направлення на перевірку та наказу. Вони повинні збігатися.

Якщо після цього буде зрозуміло, що перевірку намагаються провести представники податкової міліції, то найправильніше – відмовити їм у допуску до перевірки.

Проте можливі декілька варіантів.

Перший – на перевірку прийшли інспектори ДПС та працівники податкової міліції, в наказ і направлення на перевірку включені лише інспектори ДПС, а працівники податкової міліції – ні. В такій ситуації допускаємо до перевірки виключно тих осіб, які чітко зазначені в направленні. За умови, що надані ними документи відповідають вимогам п. 81.1 ст. 81 ПКУ. Якщо ж є підстави для недопуску до перевірки, не допускаємо таких перевіряючих до проведення перевірки разом з представниками податкової міліції.

Другий – на перевірку прийшли працівники податкової міліції, наказу та направлення на перевірку немає, ухвала слідчого судді на проведення обшуку також відсутня. В цьому випадку, якщо працівники податкової міліції намагаються потрапити на територію господарства, необхідно фіксувати такі дії засобами  відеофіксації та викликати Національну поліцію. Оскільки працівниками податкової міліції такими діями вчиняється злочин, відповідальність за який передбачена ст. 365 ККУ. При появі працівників Національної поліції, як правило, бажання безпідставно проникати на територію сільгосппідприємства (у працівниківподаткової міліції) відпадає. Якщо ж ні, потрібно писати заяву до Національної поліції про вчинення злочину посадовими особами податкової міліції.

Оскільки другий варіант є малоймовірним, бо є прямим порушенням закону, то свою увагу слід сконцентрувати на першому варіанті. І якщо з допуском все зрозуміло, то відмовляти у допуску до податкової перевірки необхідно обов’язково дотримуючись таких правил:

  1. Проводити відеофіксацію комунікації з представниками ДПС та податкової міліції.
  2. Отримати копію наказу під підпис, а також розписатись у направленні на проведення перевірки. Відмова від підписання направлення на проведення перевірки та акт про відмову від підпису у направленні на перевірку є підставою для початку проведення такої перевірки (п. 81.1 ст. 81 ПКУ).
  3. Повідомити представникам ДПС та податкової міліції, що їх не допущено до податкової перевірки.

У разі недопуску до перевірки відповідно до п. 81.2 ст. 81 ПКУ посадові особи контролюючого органу мають скласти акт про недопуск до податкової перевірки у двох примірниках. В цьому акті зазначається підстава для недопуску. Але, як було з’ясовано вище, контролюючим органом є ДПСУ, а працівники податкової міліції не є її працівниками.

Якщо представники контролюючого органу не складуть Акт про недопуск до перевірки, то доцільно фіксувати недопуск на камеру та скласти власний акт у довільній формі про порушення ними норм податкового законодавства. В цьому ж акті вкажіть двох свідків, які жодним чином не пов’язані із сільгосппідприємством – платником податку (тобто це мають бути не працівники сільгосппідприємства) і які розпишуться в акті під тим, що працівники ДПС та податкової міліції мали намір здійснити перевірку і відмовились складати акт про недопуск.

  1. Оскаржити наказ про призначення перевірки до суду з метою уникнення арешту майна та грошових коштів.

Аби почуватися спокійніше, у таких ситуаціях краще заручитись підтримкою кваліфікованого адвоката, який все це зробить за вас.

Платникам податків потрібно пам’ятати, що ст. 19 Конституції України вимагає від органів державної влади діяти виключно в межах чинного законодавства. Якщо ви стикаєтесь з протиправними діями з боку правоохоронних органів, які намагаються силоміць потрапити на територію підприємства з метою проведення перевірки (зокрема, зберігання пального), не маючи при цьому дозволу на проведення обшуку, то, як було зазначено вище, сміливо викликайте Національну поліцію та фіксуйте такі порушення.

Дмитро Кулик, адвокат, молодший партнер Legal House

Введіть еmail і ми надсилатимемо Вам ексклюзив від «АгроPRO»

Погода
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер: