38

ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ & ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

17.06.2018 р. набрав чинності Закон України від 06.02.2018 р. №  2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон № 2275). Норми цього Закону спрямовані на розв’язання проблем, що виникли через прогалини чинного законодавства та старі закони. Закон № 2275 містить чималу кількість норм, що надають можливості учасникам товариств на власний розсуд розпоряджатися наданими їм правами (докладніше читайте в «АгроPRO», 2018, № 13, стор. 12). Отже, продовжуємо вивчати положення цього Закону.

Формування резервного капіталу & виплата дивідендів

Нові правила

Роман Кобець, адвокат INPRAXI LAW

Історія питання

До реформування профільного законодавства про товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) на правовому рівні закріплювалася обов’язковість створення резервного фонду в ТОВ.

Така вимога пояснювалася необхідністю заснування резервів, спрямованих на покриття непередбачених витрат, у тому числі боргів. Так, Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-XII «Про господарські товариства» (далі – Закон № 1576), що регулював діяльність ТОВ до 17.06.2018 р., передбачав створення резервного (страхового) фонду в розмірі, встановленому установчими документами, але не меншому за 25% від статутного (складеного) капіталу. Крім того, ТОВ повинно було щорічно відраховувати до резервного (страхового) фонду не менше 5% від суми чистого прибутку (ст. 14 Закону № 1576).

Примітно, що в ст. 87 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) законодавець визначав обов’язковість формування резервного фонду в іншому розмірі – не меншому за 15% від статутного капіталу. Однак оскільки Закон № 1576 був спеціальним, то загальноприйнятим було створення резервного фонду з мінімальним порогом у розмірі 25% від статутного капіталу.

Законодавчо також закріплювалося, що з економічного прибутку ТОВ мало сплатити передбачені Законом податки та інші обов’язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишався в розпорядженні ТОВ, яке визначало напрями його використання, в тому числі мало право спрямувати його на виплату дивідендів (ч. 5 ст. 87 ГКУ).

Таким чином, за «старим» законом дивіденди можна було виплачувати після спрямування частини прибутку на формування або поповнення резервного фонду та інших фондів, передбачених установчими документами.

НОВАЦІЇ

У Законі № 2275 норми щодо обов’язковості створення та поповнення резервного фонду ТОВ відсутні. Проте описаний випадок, коли ТОВ зобов’язано сформувати резервний капітал.

Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства (ч. 1 ст. 25 Закону № 2275).

Отже, якщо власне ТОВ купить частку учасника без зменшення статутного капіталу, то воно зобов’язане сформувати резервний капітал у розмірі ціни придбання такої (викупленої) частки. В усіх інших випадках створення та поповнення резервного капіталу ТОВ не є обов’язковим, але може визначатися статутними документами.

Резервний капітал не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства, в тому числі і для виплати дивідендів.

ОБМЕЖЕННЯ У ВИПЛАТІ ДИВІДЕНДІВ

Також Законом № 2275 встановлені певні обмеження щодо виплати дивідендів. Так, ТОВ не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо (ст. 27 Закону № 2275):

➨     ТОВ до прийняття рішення про виплату дивідендів не розрахувалося з учасниками, які припинили участь у товаристві (наприклад, у зв’язку з виходом чи виключенням);

➨     у ТОВ недостатньо майна для задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, строк виконання яких настав, або ж майна буде недостатньо внаслідок здійснення виплати дивідендів;

➨     учасник ТОВ, щодо якого приймається рішення про виплату дивідендів, повністю або частково не вніс свій вклад.

Наведені положення спрямовані на захист інтересів кредиторів ТОВ та неможливість виведення прибутку, необхідного для погашення заборгованості, за рахунок виплати дивідендів.

Статутом ТОВ можуть додатково передбачатися інші умови, за яких загальні збори учасників не вправі ухвалювати рішення про виплату дивідендів чи за яких дивіденди не можуть виплачуватися. Відтак, правило щодо неможливості виплати дивідендів до формування чи поповнення резервного фонду учасники можуть закріпити в статуті самостійно.

Протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю (п. 3 розділу VIII Закону № 2275).

Отже, до 17.06.2019 р., якщо положення статуту не приведені у відповідність до норм Закону № 2275, то вони мають пріоритет. А тому перед тим, як виплатити дивіденди, ТОВ за вимогою Закону № 1576 має створити та поповнити резервний фонд.

Якщо ж учасники привели статут ТОВ у відповідність до Закону № 2275, то вони мають право на отримання дивідендів лише за відсутності вищенаведених обмежень.

Введіть еmail і ми надсилатимемо Вам ексклюзив від «АгроPRO»

Більше статтей:


Погода
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер: