33

ДОПОМОГА ПОЛІТИЧНИМ ПАРТІЯМ

Досить часто сьогодення вимагає активної політичної позиції з боку власника (керівника) сільськогосподарського підприємства. Це може виражатися в його членстві в політичній партії, наявності статусу депутата місцевої ради та наданні фінансової (матеріальної) допомоги певним політичним силам. Спостерігаючи за такими людьми, доволі часто помічаєш, що вони не відокремлюють свої дії як громадського активіста від дій власника бізнесу. Однак сучасне антикорупційне законодавство містить досить жорсткі обмеження, про які керівникам сільгосппідприємств потрібно знати.

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ПІДТРИМКИ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Внесками на користь політичних партій вважаються: грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або нег рошового характеру, спонсорство заходів чи іншої діяльності на підтримку політичної партії, товари, роботи, послуги, надані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку) (ст. 14 Закону України від 05.04.2001 р. № 2365-III «Про політичні партії в Україні», далі – Закон № 2365).

Обмеження щодо здійснення внесків на підтримку політичних партій наведені у ст. 15 Закону № 2365. Вони поширюються, зокрема, на органи державної влади та місцевого самоврядування, іноземців (у тому числі на юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства), громадян України, які не досягли 18-річного віку, фізичних та юридичних осіб, які мають непогашений податковий борг. Я ж хочу звернути увагу власникам (керівників) сільськогосподарських підприємств на норму п. 2 ч. 1ст. 15 Закону № 2365.

 Нотатка

Не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій:

<…>
2) державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

П. 2 ч. 1 ст. 15 Закону № 2365

Нагадаю, що відповідно до ст. 1 Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживається у значенні, наведеному у п. 20 ч. 1 ст. 1 Закону України від 14.10.2014 р. № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Визначення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) досить широке, але якщо коротко, то це фізична особа – засновник або особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб. Відомості про кінцевих бенефіціарів містяться в Єдиному державному реєстрі. Перелік осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, наведено у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» (далі – Закон № 1700). А перелік осіб, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання таких функцій наведено у п. 2 ч.1 ст. 3 Закону № 1700. Загалом, ці переліки включають п’ятнадцять категорій громадян (поліцейські, судді, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, військові посадові особи, депутати, нотаріуси, посадові та службові особи органів прокуратури, СБУ та інших служб тощо). Зупинюся на нормі п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700. Згідно з цією нормою особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є народні депутати України, депутати ВР АР Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови. Як відомо, багато хто із засновників (керівників) сільськогосподарських підприємств є депутатами місцевих рад. Таким чином, громадянин, який є депутатом будь-якого рівня (навіть сільської ради) не має право здійснювати внески, фінансувати (у тому числі у вигляді благодійної допомоги) політичні партії як особисто, так і через своє підприємство. Наслідки недотримання норм антикорупційного законодавства Відповідальність за порушення порядку надання внеску на підтримку політичної партії встановлена ст. 21215 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП)

НАСЛІДКИ НЕДОТРИМАННЯ НОРМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Відповідальність за порушення порядку надання внеску на підтримку політичної партії встановлена ст. 21215 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

Порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення встановленого порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, а так само порушення встановленого законом порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від ста до ста тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії, наданої або отриманої з порушенням закону.

Ст. 212-15 КУпАП

Неоподатковуваний мінімум доходів складає 17 грн 00 коп. Отже, адміністративний штраф може становити від 1 700 грн до 2 210 грн. Певна річ, ніхто не хоче бути притягнутим до адміністративної відповідальності, але найбільш негативним моментом при застосуванні цієї статті є не штраф, а конфіскація суми внеску (яка у багатьох випадках є досить значною). Зауважу, що відповідно до ст. 221 КУпАП справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 21215, розглядають судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів. Адміністративне стягнення (тобто штраф та конфіскація суми внеску) за вчинення правопорушення, передбаченого статтею ст. 21215, може бути накладено на порушника протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення (ч. 3 ст. 38 КУпАП).

ЧИ МОЖНА УНИКНУТИ КОНФІСКАЦІЇ, ЯКЩО КОШТИ БУЛИ ПОМИЛКОВО ПЕРЕРАХОВАНІ?

Політична партія, її місцева організація, розпорядник виборчого фонду, кандидат зобов’язані перевіряти джерела надходження коштів. І, відповідно, відмовлятися від внеску сільгосппідприємства, засновник (керівник) якого є, наприклад, депутатом місцевої ради. Це передбачено останньою частиною ст. 15 Закону № 2365. Внесок слід повернути протягом трьох днів від дня, коли уповноваженій особі політичної партії (її місцевої організації чи розпоряднику виборчого фонду) стало відомо, що він надійшов від особи, яка не має права його здійснювати. У разі, коли сумарний розмір внеску перевищує розмір, встановлений законом, також приймається рішення про повернення. При цьому надавачу коштів направляється заява про відмову від внеску із зазначенням підстав, що змусили відмовитися від нього. Партійним організаціям не слід нехтувати вищенаведеною нормою і формально ставитися до обов’язку направлення надавачу зазначеної заяви. Таку заяву краще передати під розписку або направити адресатові цінним листом з описом-вкладенням і повідомленням про вручення. Якщо кошти повернути неможливо (наприклад, відсутня інформація про банківські рахунки), то вони перераховуються до державного бюджету. Після закінчення триденного терміну, штраф і конфіскація будуть неминучими незалежно від того, повернуто внесок надавачеві чи ні. Внесок, повернутий після спливу зазначеного терміну, у разі відкриття адміністративної справи буде стягнуто з банківських рахунків сільгосппідприємства – надавача внеску

На підтвердження того, що ця норма є робочою, наведу витяг із рішення суду по справі № 330/1475/17

<…>Таким чином, судом було встановлено, що станом на січень 2017 р. та до теперішнього часу Особа_2 є керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Агро». Крім того, Особа_2 є депутатом районної ради, тобто відповідно до пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Запобігання корупції» є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 24.01.2017 р. ТОВ «Агро» було перераховано внесок у розмірі 15 000 грн на рахунок обласної організації NNNNNNNNN партії України. Відповідно до звіту вказаної організації, що був поданий 12.04.2017 р. (звіт підписаний Особою_1М), на момент подачі звіту не були повернуті грошові кош- ти, що надійшли з порушенням законодавства на рахунки політичної партії. У подальшому, після проведення аналізу звіту політичної партії від 10.05.2017 р. (а. с. 28–38), запиту НАЗК щодо надання пояснень (а. с. 40–42), 12.07.2017 р. ТОВ «Агро» повідомило представника НАЗК, що 06.07.2017 р. вказані кошти були повернути NNNNNNNNN партією України, як помилково зараховані.
<…> При цьому повернення коштів майже через 6 місяців не виключає складу правопорушення, а юридично некоректне зазначення внесків у протоколі про адміністративне правопорушення як «благо- дійних» також не виключає події та складу правопорушення. З огляду на ці підстави суд дійшов вис- новку про те, що клопотання Особи_1 про закриття справи не підлягає задоволенню. З урахуванням особи правопорушника, а також того, що Особа_1 є посадовою особою, суд дійшов висновку про накладення на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 110 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (тобто у розмірі 1 870 грн) з конфіскацією суми внеску з рахунку ТОВ «Агро» у розмірі 15 000 грн, наданої з порушенням закону.

<…>

ЯК ПІДТРИМАТИ ПОЛІТИЧНУ ПАРТІЮ

Перш за все хочу наголосити, що обмеження щодо фінансування політичних партій, наведені у п. 2 ч. 1 ст. 15 Закону № 2365, стосуються виключно засновників (керівників) сільгосппідприємств, які є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (зокрема, депутатами). Інші власники та керівники сільгосппідприємств, які не мають такого статусу та не потрапляють під інші обмеження, можуть це робити.

Якщо внесок буде зроблено від імені фізичної особи – громадянина, то його річний сукупний розмір не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому внески здійснюються. У 2017 році ця сума становить 1 280 000 грн. Загальний розмір внеску на підтримку політичної партії від юридичної особи протягом року не може перевищувати восьмисот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому він здійснюється. У 2017 році ця сума становить
2 560 000 грн. Підкреслю, що сільгосппідприємство може здійснити такий внесок, якщо його засновник (керівник) не є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (зокрема, не є депутатом). Відповідно до ч. 6 ст. 15 Закону № 2365 у разі здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії до установи банку (відділення зв’язку) разом з платіжним документом необхідно подати письмову заяву про відсутність обставин, наявність яких є підставою для відмови у прийнятті цього внеску. Форми таких заяв (для громадян та для юридичних осіб) затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.06.2016 р. № 7. Без подання такої заяви платіжний документ на здійснення грошового внеску не приймається. Якщо внесок здійснюється готівковими коштами, то його доцільно сплачувати саме через касу, а не термінал банку, кожного разу надаючи банку зазначену заяву. Копію заяви з банківською відміткою про отримання слід передавати в партію як доказ виконання цієї формальності.

Як зазначив автор, сума, яку може внести фізична особа на користь політичної партії, досить значна. Тому постає запитання: чи поширюються вимоги постанови Правління НБУ від 06.06.2013 р. № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» на готівкові внески до партійних кас? Чи можна внести до каси банку на користь політичної партії суму більшу, ніж 50 000 грн?

Відповідно до п. 1 вищезгаданої постанови гранична суму розрахунків готівкою протягом одного дня становить: 

  • між підприємствами (підприємцями) – 10 000 грн;
  • між фізичною особою та підприємством (підприємцем) – 50 000 грн.

Ці обмеження не поширюються, зокрема, на добровільні пожертвування та благодійну допомогу. Пожертвою є дарування нерухомих і рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, юридичним особам для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети (ч. 1 ст. 720 та ст. 729 Цивільного кодексу України). Договір про пожертву вважається укладеним з моменту прийняття пожертви. Однак і підприємствам, і фізичним особам при необхідності перерахування грошових коштів у сумах, що перевищують ці межі, слід (доцільно та безпечніше) проводити розрахунок у безготівковій формі шляхом переказу коштів через банківські рахунки. Такий переказ може бути здійснений за допомогою, наприклад, платіжної картки. Також можна внести готівку до каси банку для перерахування та зарахування її на рахунок юридичної особи (політичної партії) – отримувача коштів. Тобто фізична особа може протягом одного дня перерахувати політичній партії через касу банку суму більшу, ніж 50 000 грн. Це не буде порушенням. Зазначені роз’ясненнями наведені на офіційному сайті НБУ (https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id= 42053190). Однак банківською карткою користуватися вигідніше, оскільки сума комісійної винагороди у такому разі менша. ✍ Від редакції Якщо внесок буде зроблено від імені фізичної особи – громадянина, то його річний сукупний розмір не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому внески здійснюються. У 2017 році ця сума становить 1 280 000 грн. Загальний розмір внеску на підтримку політичної партії від юридичної особи протягом року не може перевищувати восьмисот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому він здійснюється. У 2017 році ця сума становить 2 560 000 грн. Підкреслю, що сільгосппідприємство може здійснити такий внесок, якщо його засновник (керівник) не є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (зокрема, не є депутатом). Відповідно до ч. 6 ст. 15 Закону № 2365 у разі здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії до установи банку (відділення зв’язку) разом з платіжним документом необхідно подати письмову заяву про відсутність обставин, наявність яких є підставою для відмови у прийнятті цього внеску. Форми таких заяв (для громадян та для юридичних осіб) затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.06.2016 р. № 7. Без подання такої заяви платіжний документ на здійснення грошового внеску не приймається. Якщо внесок здійснюється готівковими коштами, то його доцільно сплачувати саме через касу, а не термінал банку, кожного разу надаючи банку зазначену заяву. Копію заяви з банківською відміткою про отримання слід передавати в партію як доказ виконання цієї формальності.

Певною проблемою, яка може виникнути у партії при отриманні внесків від надавачів (як юридичних, так і фізичних осіб), є отримання допомоги від осіб, які мають непогашений податковий борг (навіть невеликої суми). Для уникнення відповідальності за отримання грошового внеску від такої особи, надавачу доцільно підтверджувати (наприклад, довідкою) відсутність податкового боргу на дату здійснення внеску.

Олександр Норочевський,
адвокат, радник із земельних та правових питань
ГС «Аграрний союз України»

Введіть еmail і ми надсилатимемо Вам ексклюзив від «АгроPRO»

Погода
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер: