БАГАТО НОВОГО, ТА МАЛО ДОБРОГО: ЗМЕНШИЛИ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЛІМІТ — КУДИ СКАРЖИТИСЬ

В ситуації, коли сільгосппідприємствам зменшили реєстраційний ліміт в системі електронного адміністрування ПДВ жодного рішення, яке б можна було оскаржити – ДФС не приймає. Тому необхідно оскаржувати відповідні дії. В свою чергу дії посадових осіб контролюючих органів можна оскаржити або до вищого контролюючого органу (безкоштовно) або до суду. Звернення до...

СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО СПАДКУВАННЯ ПРАВА ОРЕНДИ

Дуже поширеними є ситуації, коли фермерське господарство втрачає права на земельну ділянку державної або комунальної власності після смерті громадянина, якому вона надавалася для створення цього господарства. Причина в тому, що законодавство не регулює питання правомірності використання такої земельної ділянки фермерським господарством як юридичною особою. Це стосується як земель, наданих...

ДОКЛАДНО ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ (ЧАСТИНА I)

В основі нормативного регулювання відряджень для всіх без винятку роботодавців лежить ст. 121 Кодексу законів про працю України. Порядок оподаткування сум, виданих на відрядження, податком на доходи фізичних осіб і військовим збором для роботодавців (податкових агентів) визначений пп. 170.9.1 Податкового кодексу України. Інструкція про службові відрядження в межах України та...

ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ ПІДРОЗДІЛІ

Основні правові положення про відокремлений підрозділ визначені у ст. 95 Цивільного кодексу України. Так, відокремлений підрозділ юридичної особи (філія) розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Він не є самостійною юридичною особою. Юридична особа, яка створила відокремлений підрозділ, наділяє його майном, розробляє та затверджує Положення...

ПРАВИЛЬНО ОБЛІКОВУЄМО ТА ОПОДАТКОВУЄМО НЕСТАЧІ І НАДЛИШКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Кінець року – період проведення планових інвентаризацій, за результатами яких, зазвичай, виявляються нестачі та надлишки активів. Як відомо, до активів, інвентаризацію яких необхідно здійснити, відносяться, зокрема, запаси та необоротні активи. В свою чергу, запасами є: сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності (обліковуються на рахунках...

ДФС НЕПРАВОМІРНО ЗМЕНШИЛА РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЛІМІТ АГРАРІЯМ: ОСКАРЖУЄМО!

Наприкінці жовтня та впродовж листопада у багатьох сільгосппідприємств – платників ПДВ зменшився реєстраційний ліміт в Системі електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА ПДВ). Сталося це внаслідок запровадження алгоритму реалізації норми п. 200-1.9 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Ця норма дозволяє без реєстраційного ліміту реєструвати податкові накладні / розрахунки...

ЩО ПОВИНЕН ЗНАТИ КЕРІВНИК, АБИ НЕ ВІДШКОДОВУВАТИ ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Будь-яке сільськогосподарське підприємство, незалежно від свого розміру та напрямів діяльності, має справу з механізмами, агрохімікатами, транспортними засобами тощо. Всі перелічені об’єкти мають одну характерну особливість – вони можуть нести підвищений ризик заподіяння шкоди оточуючим. За загальним правилом шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовує власник. Але є деякі нюанси. Докладніше...

ЯК ВИПРАВИТИ ПОМИЛКИ У КАДАСТРОВОМУ НОМЕРІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ: СУДОВА ПРАКТИКА

Через помилки в кадастрових номерах частина земельних ділянок не внесена до Державного земельного кадастру. Наслідком таких помилок, зокрема, є те, що власники земельних ділянок не мають змоги передати їх в оренду. Суд наголошує на тому, що органи Держгеокадастру зобов’язані самостійно виправити такі помилки без витребування будь-яких додаткових документів від...

ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ ЩОДО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Суб’єкти господарювання, здійснюючи господарську діяльність, нерідко змушені захищати свої права в судах. Тож на сьогодні необхідно знати тенденції судового розгляду справ тієї чи іншої категорії. Узагальнений аналіз спорів щодо нерухомого майна читайте в журналі «АгроPRO», 2017, № 21.

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ВИДІЛУ: ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ

  Продовжуючи тему реорганізації підприємств (початок див. в «АгроPRO», 2017, № 19 ), в «АгроPRO», 2017, № 21, ми зупинимось на особливостях бухгалтерського обліку та оподаткування, як для «старого» підприємства, так і для нового. При створенні нового підприємства в результаті його виділу з уже існуючого не відбувається придбання будь-яких активів за...